Tillbaka

Hållbarhet

Vi fokuserar på att ta in produkter av hög kvalité med lång hållbarhet och som kan användas flera gånger. Vi försöker alltid att välja det mest miljövänliga alternativet när det finns olika val. Det är viktigt för oss att arbeta med etablerade europeiska leverantörer som har god kontroll på sina underleverantörer så att både den miljömässiga och arbetsrättsliga kvalitén upprätthålls.

Vi använder miljövänligt fyllnadsmaterial i våra försändelser och ser till att ha så lite luft som möjligt i våra paket för att minska volymen vi skickar. Vi är noga i våra val av distributionspartner och vi samarbetar idag med Postnord som bland annat arbetar för att bli fossilfria år 2030 för att minska klimatpåverkan.