Tillbaka

KÖPVILLKOR

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

PRODUKTER

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms. För att se fraktpriset gå till kassan eller kontrollera fraktkostnaden i sidhuvudet.

Alla produkter levereras med svensk manual om produktens art kräver detta. Om manual ingår på annat språk än svenska anges detta på produktnivå.

TILLÄMPLIGHET

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Adlibris Aktiebolag (Roligaprylar.se).

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

BESTÄLLNING

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Adlibris Aktiebolag (Roligaprylar.se) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Adlibris Aktiebolag (Roligaprylar.se) sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

KORTBETALNING MED KLARNA

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Vi använder Klarnas betalsystem KCO vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard och Diners.

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Adlibris Aktiebolag (Roligaprylar.se) reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

DIREKTBETALNING TILL BANK MED KLARNA

Betalning sker enkelt och säkert med Klarna. Välj direktbetalning efter att du lagt din order och du kan välja att betala med Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

KAMPANJ MED KLARNA

För närvarande finns ingen kampanj med Klarna förutom vanliga delbetalningen och fakturabetalning.

Allmänna villkor hittar du här

VILLKOR FÖR DELBETALNING MED KLARNA KONTO

Betalsättet för dig som själv vill välja hur mycket du betalar varje månad. Men Klarna konto är mer än så. Förutom att du alltid får hem dina varor innan du betalar, samlar du alla dina köp på ett konto. Det betyder en enda faktura, oavsett antalet köp.

  • Få alltid varan innan du betalar
  • Betala från 50 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet
  • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
  • Alla dina köp samlas på ett konto och på en faktura
  • Handla nu - betala i slutet av nästkommande månad
  • En aviavgift om 29 kr, oavsett antalet köp
  • Du kan när som helst betala hela beloppet på en gång

0 kr i uppläggningsavgift. För Klarna konto gäller årsräntan på 19,5%, effektiv ränta från 26,99% vid köp om 10 000 kr. (Psst. Du vet väl att räntan är avdragsgill.)

FAKTURAORDER

När du lagt din order läggs den i kö för packning. Detta sker normalt inom 1-2 arbetsdagar. Majoriteten av våra ordrar skickas samma dag som de läggs i systemet, men leveranstiden kan utökas vid hög belastning och högsäsong. När vi sedan skickar din order skickas en faktura ut till din e-postadress. Notera att alla våra fakturor säljs till Klarna AB.Villkoren för fakturan är:

Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med [det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr] samt dröjsmålsränta med 8 % + referensräntan. Genom att beställa mot faktura godkänner du att Klarna AB sänder dig information och marknadsföring avseende tjänsten ”fakturera mig!”

FRAKTPRISER

För att se fraktpriset för en produkt lägger du den i kundvagnen och går till kassan. Frakten är beroende av vikt och typ av produkt du beställer. Vi skickar din leverans med Posten eller Schenker

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING 

Din beställning behandlas inom kort under helgfria vardagar, för leverans inom 2-4 arbetsdagar beroende på vart du bor i landet. Adlibris Aktiebolag använder Postnord och Schenker för leverering av paket. I samband med att din order skickas från Adlibris Aktiebolag skickas ett mail eller sms till angiven mailadress / telefonnummer. Paketet bör nå dig inom 4 arbetsdagar.

Om du mot förmodan inte har erhållit din leverans inom 4 arbetsdagar ber vi dig att kontakta kundtjänst.
Leveranstiden kan utökas vid hög belastning och högsäsong.

FÖRSENINGAR

Vi gör vårt bästa för att leverera så fort som möjligt, men ibland kan förseningar uppstå. Vi garanterar därför inte leverans till en viss dag och reserverar oss alltid för förseningar. Vi reserverar rätten att avboka din order om det framkommer problematik med leveranser till oss eller problem med betalningen. Vid oförväntade tillfällen (Force Majeure) som krig, naturkatastrof, strejk, brand eller utebliven leverans från vår underleverantör ansvarar Adlibris inte för förseningarna. 

ÄGANDESRÄTTFÖRBEHÅLL

Alla varor förblir Adlibris Aktiebolag (Roligaprylar.se) egendom tills dess full betalning erlagts.

ANSVAR FÖR LEVERANSFEL


Adlibris Aktiebolag ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. Vid mottagande av paketet är det därför viktigt att kontrollera att paktet inte är skadat. Om en försändelse blivit transportskadad eller kommit bort ber vi dig att kontakt vår kundtjänst. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada.

KUNDENS RÄTTIGHETER VID FÖRSENING

I de fall RoligaPrylar.se ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

REKLAMATION

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Adlibris Aktiebolag (Roligaprylar.se) reklamationsavdelningvia e-post info@roligaprylar.se uppge order-id samt orsak till reklamationen.

Defekta produkter som returernas till Adlibris Aktiebolag (Roligaprylar.se) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt reklamationsärende. Hos Adlibris Aktiebolag (Roligaprylar.se) har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall reklamationsärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur.

Reklamation till Adlibris ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 3 år. Adlibris förbehåller sig rätten att i första hand reparera felet i andra hand skicka en ny identisk vara och i sista hand återköpa varan.
 

RoligaPrylar.se står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

ÅNGERRÄTT

Som konsument har du alltid 14 dagars ångerrätt (från dagen du mottagit produkten) enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Som kund har du rätt att prova och undersöka de varor du beställt hemma för att säkerställa att de motsvarar dina förväntningar. Returnerar du en oanvänd produkt med tillhörande etiketter och förpackning inom 14 dagar återbetalas hela beloppet, eller genomförs ett byte om så önskas. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras.

Vill du som kund åberopa din ångerrätt skall du meddela oss detta inom 14 dagar från det du mottagit produkten. Detta kan göras genom att maila oss på: info@roligaprylar.se. Efter att du utövat din ångerrätt ska du utan dröjsmål och senast inom 14 dagar skicka tillbaka produkten till oss på Adlibris Aktiebolag. 

Kundservice skickar dig efter du kontaktat oss en retursedel via mejl eller per post. Vid användandet av ångerrätten betalar du alltid returfrakten själv. En retursedel kostar 59 kr. Väljer du istället att sända din vara åter på egen hand, vill vi ändå att du kontaktar oss och efter detta skickar varan till nedanstående adress:

 

Roliga Prylar Returer, Godsmottagning A

Adlibrisvägen 1

744 51 Morgongåva

Återbetalningen sker alltid genom det betalningsalternativ du använde vid köpet av varan.

Om en vara är transportskadad skall Adlibris Aktiebolag (Roligaprylar.se) kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

ÅTERBETALNING AV ORDERSUMMA

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska RoligaPrylar.se återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

GARANTI

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Adlibris Aktiebolag (Roligaprylar.se), debiteras en avgift om 149 kr ink moms för att täcka Adlibris Aktiebolag (Roligaprylar.se) kostnader för transport och administration.

TRANSPORTSKADAT GODS

Om en vara från Adlibris Aktiebolag (Roligaprylar.se) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-23 22 21) dock senast inom 7 dagar.

FORCE MAJEURE

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Adlibris Aktiebolag (Roligaprylar.se) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Adlibris Aktiebolag (Roligaprylar.se) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER - Policyn är under uppdatering

COOKIES - Policyn är under uppdatering

 

TVIST

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

ÖVRIGT


Adlibris Aktiebolag (Roligaprylar.se) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har 
Adlibris Aktiebolag (Roligaprylar.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. 
Adlibris Aktiebolag (Roligaprylar.se) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt